Oo Butros markuu doonnida ka degay ayuu biyaha ku dul socday inuu Ciise u tago